Erindringsprojekt – Historier fra dengang bedstemor var barn

Hvad får deltagerne ud af det?

  • Glæde og engagement
  • Samhørighed og fællesskab
  • Øget selvtillid og en følelse af at være til gavn

Hvad får publikum ud af det?

  • En fin oplevelse
  • Indblik i dansk historie og kulturarv
  • Større forståelse for andre generationers livsvilkår og dermed eget liv

Indhold: En række fortælle- og musikworkshops danner baggrund for en forestilling, hvor ældre fortæller børn historier fra 1940´erne og 1950´ernes Danmark iscenesat med dans, sang og musik. I fortælleworkshoppen arbejdes der med erindringer og fortællinger, og på baggrund af styrede samtaler arbejder deltagerne sammen med instruktøren på en fortælling, en sketch, en dans, alt efter deltagerens forudsætninger. I musikworkshoppen synges der viser og populærmusik fra deltagernes barndom og ungdom akkompagneret af klaver. Til slut inviteres børn (2., 3., 4. klasser) pårørende, beboere, personale og andre interesserede til forestillingen, hvor publikum – store såvel som små – inddrages og er med til at synge fællessang. Efter forestillingen er det muligt at stille spørgsmål til deltagerne, og der vil være åben dialog mellem den unge og den ældre generation.

Omfang: Et forløb varer otte uger, hvor vi arbejder med deltagerne på enmandshånd, i større og mindre grupper. Der vil blive arrangeret fire forestillinger sidst i forløbet.

Antal: 12-14 deltagere. Der er plads til en skoleklasse (30 elever) + ca. 25 voksne pr. forestilling.

Sted: Museer, kulturhuse, aktivitetscentre, plejecentre, daghjem etc.

Forankring: Efter projektets afslutning vil der blive etableret et erindringsværksted, hvor ældre kan dele erindringer på baggrund af forskellige aktiviteter. Erindringsværkstedet sættes i gang af Erindringsfabrikken og vil efterfølgende blive kørt videre af personale eller frivillige.

Video fra vores Erindringsprojekt.

Tilbage til oversigt