Generationsprojekt – Børn og ældre knytter bånd

Hvad får deltagerne ud af det?

  • Samhørighed og fællesskab
  • Kendskab til hinandens liv
  • Øget selvtillid og en følelse af at være til gavn

Hvad får publikum ud af det?

  • En fin oplevelse
  • Indblik i dansk historie og kulturarv
  • Større forståelse for andre generationers livsvilkår og dermed eget liv

Indhold: Projektet består af en række fortælle- og musikworkshops for børnehavebørn og ældre og afsluttes i en forestilling, hvor deltagerne fortæller historier om børneliv dengang og nu – iscenesat med dans, sang og musik. I fortælleworkshoppen snakker vi om børneliv. Hvad er/var jeres yndlingsspise? Jeres favoritlege eller jeres bedste legetøj? Børnene tager fx deres legetøj med, og vi kigger på nipsenåle, glansbilleder, teknobiler etc., som får erindringerne og fortællingerne på gled. I musikworkshoppen leger vi sanglege, synger børnesange, som er populære dengang som nu og lærer måske nye sange og sjove dansetrin. Til slut samles børn fra børnehaven, ældre fra plejehjemmet og andre interesserede til forestillingen, som vil være en blanding af fortællinger, små sketch, rim og remser, sang og musik. I forestillingen inddrages publikum – store såvel som små – og der vil bl.a. være fællessang.

Omfang: Et forløb varer otte uger, hvor vi fast mødes én dag om ugen. Forløbet ender i en forestilling.

Antal: 10 børn + 10 ældre. Til forestillingen er der plads til ca. 50 publikummer.

Sted: Aktivitetscentre, plejecentre, kulturhuse etc.

Video om Erindringsfabrikkens Generationsprojekt.

 

Tilbage til oversigt