DET SIGER FOLK OM ERINDRINGSFABRIKKEN

tegning

Fanbreve og tegninger fra elever på Rådmandsgade Skole

Mads, elev i 4. klasse på Sortedamsskolen:

”Det varede over en time og jeg kedede mig overhoved ikke!”

Dorthe Pedersen, konsulent i sundhed- og omsorgsforvaltningen, København:

“Jeg har simpelthen så mange rosende ord om Erindringsfabrikkens
forestilling og evne til at bringe de ældres ressourcer og livshistorier i spil.
Ville ønske alle medarbejdere på ældreområdet havde oplevet forestillingen.”

Ellen, medarbejder på Rosenborgcentret/ Indre by Aktivitetscenter:

Vi har kun rosende ord om Erindringsfabrikken. De fik skabt en perle af en forestilling og formåede at skabe de rammer, der gjorde at alle følte sig trygge. Hver dag et halvt år efter sang vi de sange, vi havde sunget i forestillingen. For de demente, der var med, havde det en særlig betydning – sangene mindede dem om noget godt, så det blev en helt konkret måde, hvorpå vi kunne skabe glæde. For de pårørende var det en stor og bevægende oplevelse at høre deres kære fortælle erindringer, de måske knapt nok selv havde kendt til. For personalet var vigtigheden af at få folk til at fortælle deres historie, en betydningsfuld erkendelse. Historierne gjorde de enkelte mennesker synlige både for hinanden, men også for os som personale. Inspireret af projektet har jeg hver torsdag stået for erindringsarrangementet ”Her er min historie”.

tegning

Fanbreve og tegninger fra elever på Rådmandsgade Skole

Anna, elev i 4. klasse på Guldbergskolen:

“Det var virkelig spændende og høre om gamle dage, tænk at have oplevet alt det!”

Birgit f. 1934, deltager i forløbet på Peder Lykke Centrets Aktivitetscenter:

”Jeg lider af kohl/ rygerlunger. Efter al den sang- og stemmetræning kan jeg mærke en forandring. Der er ligesom mere fri passage, og jeg bliver mindre forpustet. Den sidste dag kunne jeg gå ud til bussen helt uden at stoppe op.”

Bodil Falgaard:

”Jeg, Bodil 64 år, havde min egen personlige fornøjelse og genkendelsesglæde under forestillingen, men derudover var det fantastisk at opleve samspillet mellem hovedpersonerne, de ældre og børnene. Findes der fordomme om, at børn ikke interesserer sig for ældre og de gamle dage, de levede i, blev det i den grad sat i skammekrogen og fik en ordentlig en med spanskrøret. Bravo!”

Mette Hansen, klasselærer i 4. klasse på Guldbergskolen:

”Tak for en super forestilling! Generelt fik ungerne det meget tæt ind på livet og det gjorde dybt indtryk på dem. Eleverne synes at det var en god veksling mellem musik og fortælling”

Marianne, del af personalestablen på Peder Lykke Centrets Aktivitetscenter:

”Vi er kommet meget tættere på hinanden, og jeg har lært nogle helt nye sider af brugerne at kende. De sociale bånd er i den grad blevet styrket.”

tegning

Fanbreve og tegninger fra elever på Rådmandsgade Skole

Sara, elev i 3. klasse på Kildevældsskolen:

”Må vi gerne komme over og besøge de gamle igen?? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig.”

Bente f. 1929, deltager i forløbet på Peder Lykke Centrets Aktivitetscenter:

”Det har været en stor oplevelse for mig at være med i projektet. Man kommer ligesom ud af hverdagens trommelum. Jeg føler mig mere fri og tør pludselig åbne munden og sige, hvad jeg mener.”

Helene Tommerup, aktivitetsmedarbejder på Rosenborgcentret (Plejecenter i København):

”Erindringsstuen var en fantastisk eftermiddag for både beboere, personale og pårørende. Der blev grædt og grint, danset og fortalt. Den særlige påvirkning af sanserne satte ekstra gang i tanker og løftede arbejdet med erindringer til et helt nyt niveau. Både de ressourcestærke og -svage kunne være med. Samtidig var det utroligt inspirerende for personalet, og vi følte os beærede over, at få dette særlige indblik i vores beboeres liv.”